Untitled Document

 

Sören
Carlsson Sanz

Våldsskador är ett folkhälsoproblem!

Det handlar om våld, det handlar om alkohol, det handlar om folkhälsa. Ytterst handlar det om människor.

Sören Sanz är vårdchef för akutintaget på Söder­sjukhuset. Efter att ha engageratsig i vålds­skador och offren för våld av skilda slag i snart 30 år, konstaterar han:

 


NYHETER:

UTSTÄLLARE

Vill du vara med som utställare/leverantör vid våra välbesökta föreläsningar?
Läs mer ›› 
 – Våldsskador är ett folkhälsoproblem!

Föreläsningen bygger på Södersjukhusets antivåldsgrupps erfarenheter och studier av patienter som inkommer till Akutmottagningen. Sören visar starka bilder som väcker starka känslor och skapar grund för samtal om manliga förebilder, tjejers roll, samband mellan alkohol/droger och våld.

Sören är initiativtagare till sjukhusets Antivåldsgrupp som arbetar förebyggande mot gatuvåld.

Inom ramen för Antivåldsgruppen har Sören medverkat till att starta ett konsekvensprogram som vänder sig till ungdomar som begått brott.

Antivåldsgruppen har också initierat en rad studier om hälso- och sjukvårdens möte med brottsutsatta ungdomar som resulterat i bl a böckerna Storstadsvåld 1 och 2 som kom ut hösten -08. Samt dokumentär- och utbildningsfilmerna Våldets konsekvenser, Hoppfullt och den till hösten kommande spelfilmen Slänten. Han fick 2000 landstingets största pedagogiska utmärkelse ”Gylleneäpplet”. Akutmottagningen på Södersjukhuset blev utsedd till”Årets arbetsplats 2001”. År 2002 blev han utsedd av tidningen Chef tillårets chef i Sverige, Alectas utmärkelse Sambandet också år 2001, Vitsippspriset 2004 och en mängd stipendier från olika fonder.

Sören är en flitigt anlitad och mycket uppskattad föreläsare i hela Skandinavien. Genom åren har ha medverkat vid en rad utbildningar, debatter och oräkneliga artiklar och TV-program där han generöst delat med sig av sina kunskaper och erfarenheter vad gäller ledarskapsfrågor respektive åtgärder för att minska brottslighen och öka tryggheten i samhället.

Sören Carlsson Sanz är leg. sjukskötare och vårdchef för Södersjukhusets akutmottagning sedan tio år